گروه مهندسین بلند مرتبه

گروه مهندسین بلند مرتبه با بهره گیری از متخصصان و کارشناسان ارشد سازه، زلزله، معماری، برق و مکانیک آماده ارایه خدمات گسترده مشاوره و طراحی در گروه های تخصصی سازه، معماری و تاسیسات می باشد .

گروه تاسیسات

طراحی و ارایه نقشه های تاسيسات الکتريکی، مکانیکی و ...

بیشتر

گروه معماری

طراحی و ارایه نقشه های فاز 1 و 2 معماری، طراحی نما و ...

بیشتر

گروه سازه

طراحی، محاسبه و ارائه نقشه های سازه های فولادی، بتنی و ...

بیشتر