گروه سازه

 

زمينه های فعاليت : 

 

- طراحی، محاسبه و ارایه نقشه های سازه های فولادی با اتصالات پيچ و مهره ای

- طراحی، محاسبه و ارایه نقشه های سازه های فولادی با اتصالات جوشی

- طراحی، محاسبه و ارایه نقشه های سازه های صنعتی و سوله

- طراحی، محاسبه و ارایه نقشه های سقف های عرشه فولادی

- طراحی، محاسبه و ارایه نقشه های سازه های بتن آرمه

- طراحی، محاسبه و ارایه نقشه های فونداسيون و دال هاي بتن آرمه

- بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی سازه های موجود

- ارایه جداول برآورد کامل و تفکيکی فولاد مصرفی در سازه های فولادی

- ارایه جداول برآورد كامل و تفكيكی ميلگرد و بتن مصرفي در سازه های بتن آرمه

- ارایه دفترچه محاسبات و چک ليست هاي مورد نياز جهت اخذ پروانه ساخت

- ارایه برگه های تعهد محاسبات

 

گروه تاسیسات

طراحی و ارایه نقشه های تاسيسات الکتريکی، مکانیکی و ...

بیشتر

گروه معماری

طراحی و ارایه نقشه های فاز 1 و 2 معماری، طراحی نما و ...

بیشتر

گروه سازه

طراحی، محاسبه و ارائه نقشه های سازه های فولادی، بتنی و ...

بیشتر