گروه معماری
 

زمينه های فعاليت : 

 

- طراحی و ارایه نقشه های فاز 1 و 2 معماری

- طراحی نما

- طراحی داخلی

- اخذ پروانه ساخت

- ارایه برگه های تعهد معماری

 

گروه تاسیسات

طراحی و ارایه نقشه های تاسيسات الکتريکی، مکانیکی و ...

بیشتر

گروه معماری

طراحی و ارایه نقشه های فاز 1 و 2 معماری، طراحی نما و ...

بیشتر

گروه سازه

طراحی، محاسبه و ارائه نقشه های سازه های فولادی، بتنی و ...

بیشتر